Similar Products

אזעקה ביפר לרכב 1

תצורה על שלט LCD שלט LCD אחד המחיר אינו כולל התקנה

סט נעילה מרכזית לרכב 1

סט נעילה מרכזית לרכב

מרים חלונות אוניברסלי לרכב 1

קיים ל 2 ו 4 חלונות לרכבים חדשים קיים מרים ספיציפי

קודן לרכב 1

קודן לרכב ניתוק אחד מאושר ע"י חב' הביטוח

מרים חלונות מזדה U 1

מתאים לרכבי מזדה 2,3 ו 5

סט שלטי נוחות לרכב 1

לפתיחה ונעילה של הרכב עם יציאה לסירנה ולמרים חלונות עם חיבורים לכל היציאות (-) (+)