Similar Products

סט נעילה מרכזית לרכב 1

סט נעילה מרכזית לרכב

סט נעילה מרכזית לרכב +שלטים 1

מכיל 4 מנועים לדלתות לפתיחה וסגירה של הדלתות ע"י השלט ללא חיבור לסירנה

אזעקה ביפר לרכב 1

תצורה על שלט LCD שלט LCD אחד המחיר אינו כולל התקנה

מרים חלונות מזדה U 1

מתאים לרכבי מזדה 2,3 ו 5

קודן לרכב 1

קודן לרכב ניתוק אחד מאושר ע"י חב' הביטוח

סט שלטי נוחות לרכב 1

לפתיחה ונעילה של הרכב עם יציאה לסירנה ולמרים חלונות עם חיבורים לכל היציאות (-) (+)